Onbegrepen gedrag en nu….

Onbegrepen gedrag en nu….

Ongewenst gedrag en nu…. Bij alle soorten van dementie worden de hersenen aangetast. Hierdoor verandert het waarnemen, denken, voelen, willen en gedrag van deze persoon. In veruit de meeste gevallen is er sprake van een progressief verloop. Het gedrag kan...